Studium na státní střední škole v USA - J1

Podmínky programu:

 • Věk 15-18,5 let

  Programu se může účastnít každý student střední školy. Musíš být narozen mezi 1.březnem 2003-31.březnem 2006.

 • Znalost angličtiny

  Je nutné projít testem angličtiny ELTIS na požadovaný počet bodů. Je nutná komunikativní znalost angličtiny. Test Eltis se píše buď u nás v kancláři, případně ve formě vzdálené z domu.

 • Dobrý zdravotní stav.

  Student musí být v dobrém zdravotním stavu. 

 • Ucházející prospěch a motivace

  Propěch je důležitý, ale vysvědčení není pro naší agenturu to zásadní. Hlavní je motivace a psychická vyzrálost studenta. 

O programu:

Základní informace

Výměnný program J1 je nejoblíbenější a nejčastější variantou studia střední školy v USA mezi českými studenty. Student si může vybartzda vyjede na celý školní rok (10 měsíců) nebo na pololetí (5 měsíců). Základním rozdílem mezi program J1 a F1 je ten, že u studia střední školy na progamu J1 si studenta vybírá hostitelská rodina, tzn. student si nemůže vybrat lokalitu. Může si dát preferenci regionu.

Hostitelská rodina

Každá rodina, která má zájem přijmout zahraničního studenta pro studium na střední škole v USA, musí splňovat řadu podmínek. Výhodou naší partnerské americké organizace ASSE je to, že má dlouholetou tradici a zkušenosti s výběrem rodin. Značná část rodin, která s ASSE spolupracuje, již jednoho či více zahraničních studentů v minulosti hostila a některé z rodin si vybírají studenta pravidelně každý rok. Přihlášky do USA jsou proporcionálně rozdělovány a odesílány na jednotlivá oblastní ředitelství ASSE (východ, jih, středozápad a západ). Výběr rodiny, města či státu není ze strany studenta ovlivnitelný. Rodina si vybírá podle toho, zda má zájem o dívku či chlapce, dále podle stáří a zájmů studenta. Důležitou roli při výběru hraje samotná přihláška, jejíž součástí je biografická esej a fotografická koláž.

Rychlost umístění studenta v rodině po přijetí do našeho programu studia na střední škole v USA je velmi individuální a nedá se z naší strany ovlivnit. Je však pravidlem, že naprostá většina studentů je umístěna do konce června a má dost času, aby stihl před startem školy v USA vycestovat.  Hostitelská rodina si bere studenta dobrovolně, není za to placena. Ráda mu zdarma poskytne domov a stravu. Motivy rodiny jsou humánní, je to jejich příspěvek k mezinárodnímu porozumění. Hostitelské rodiny mají dobrý pocit z toho, že pomohou studentovi poznat bezprostředně život v jejich zemi a naučit se jejich jazyku. Těší se také na to, že se student stane součástí jejich rodiny a obohatí je o poznatky ze země a kultury často jim zcela neznámé.

Americká střední škola

Student navštěvuje střední školu, která je nejblíže místa bydliště hostitelské rodiny a většinou nastupuje do ročníku, který by navštěvoval po prázdninách u nás. Při registraci a výběru předmětů ve škole pomáhá hostitelská rodina nebo místní zástupce ASSE, který je se studentem a s rodinou v pravidelném styku. V Severní Americe a v ostatních hostitelských zemích nejsou odborné střední školy, ale školy typu našich gymnázií, mají však větší výběr volitelných předmětů a dá se často volit i jejich obtížnost. ASSE také nabízí možnost studia na soukromých středních školách v USA s pobytem v hostitelské rodině a s dozorem místního zástupce ASSE. Vybrané soukromé střední školy jsou rozmístěny po celém území USA a souhlasily přijmout omezený počet zahraničních studentů za snížené školné, ve stejné výši pro všechny vybrané školy.

Organizace školního roku

Počítejte s odletem zhruba od 10.8. - do konce prvního týdne v září, kdy většina střední škol v USA začíná. Odlety jsou většinou týden až 3 dny před startem školy, záleží i na domluvě s hostitelskou rodinou. Každá škola končí také inidviduálně, od druhé poloivny května do poloviny června. Po konci školy máte možnost s vízem J1 ještě 30 dní cestovat v USA (pouze v doprovodu zákonného zástupce).

 

Úprava vztahů k české škole

Je na vás a na rodičích, vyřídit si s vedením školy přerušení studia za účelem přestupu do jiné střední školy (§66, odst.2 a 5 zákona č. 561/2004). Ředitel školy zváží po vašem návratu obsah a rozsah vyučovaných předmětů na zahraniční škole a může vám rok řádného studia v zahraničí uznat, případně nařídit diferenční zkoušky z předmětů, které jste nemohli v zahraničí studovat (např. z češtiny nebo z odborných předmětů). 

Ti z vás, kterým se podaří graduovat a získat středoškolský diplom (High School Diploma), si mohou po návratu požádat o nostrifikaci, tj. uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (§108, zákona č.561/2004). O nostrifikaci rozhoduje krajský školský úřad, který posuzuje obsah a rozsah vzdělání v zahraničí a může nařídit nostrifikační zkoušku. Musíte však počítat s tím, že ne všechny střední školy v USA umožňují zahraničním studentům graduovat a získat High School Diploma.


Řádné studium na střední škole v zahraničí je pokračováním přípravy na budoucí povolání a rodiče mají nárok na přídavky na děti a ostatní sociální dávky (zákon č. 137/1996 Sb.). Rozhodnutí o postavení studia na středních školách v zahraničí, které budete pro tyto účely potřebovat, vystavuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na jejich formulářích. Všem našim účastníkům předáme žádost, ke které je nutno přiložit originál potvrzení ze zahraniční školy, které si obstará student v místě studia. Rodiče pak žádost s potvrzením odešlou MŠMT, které vám vystaví rozhodnutí v pěti originálních vyhotoveních.


Rozhodnutí ministerstva o postavení studia na střední škole v zahraničí je požadováno zákonem a Všeobecná zdravotní pojišťovna jej vyžaduje jako doklad prokazující řádné studium v zahraničí.

Proč vybrat nás?

Vznik mezinárodní organizace ASSE (American Scandinavian Student Exchange) se datuje od roku 1930, kdy švédský parlament schválil výměnný program švédských a německých studentů, který byl posléze rozšířen o Velkou Británii a teritorium Severní Ameriky. Dnes má ASSE pobočky ve 38 zemích světa. Zastoupení ASSE do České Republiky přinesl guru programu a zakladatel ASSE v ČR Josef Motyčka se svojí manželkou Evou již v roce 1992. V průběhu roku 2016 jsme naše organizace díky spolupráci s americkým partnerem a osobních sympatií pod jednu společnost ATEP s.r.o.

Hlavní náplní činnosti ASSE je Academic Year Program. Je to program, který je kombinací jednoročního studia na střední škole a pobytu v hostitelské rodině, která studenta přijme do rodiny jako své vlastní dítě. Je to ideální příležitost k získání bezprostředních zkušeností a poznatků a také ten nejlepší způsob jak se naučit cizímu jazyku. Kvalita vzdělávacího programu je zaručena dlouholetou tradicí,zkušenostmi a dobrou organizací celého programu. Naše pobočka pro ČR a SR vyslala od roku 1992 již více než 3600 studentů. ASSE je členem C.S.I.E.T. (Council on Standards for International Educational Travel) a NASSP (National Association of Secondary School Principals). Vládní agenturou USDS (U.S. Department of State) je výměnnému programu ASSE přiznán oficiální statut Exchange Visitor Program, který organizaci opravňuje k vystavování osvědčení pro studentská vstupní víza (J-1 Status). Mezinárodní ústředí ASSE se sídlem v Laguna Beach v Kalifornii řídí čtyři regionální centra rozdělující Spojené státy na územní celky úměrné počtu obyvatel. Regionální centrum pak řídí své územní koordinátory (area coordinators) v jednotlivých státech či oblastech. Ti pak koordinují činnost téměř jednoho tisíce místních zástupců (area representatives). Místní zástupce je po celou dobu pobytu v bezprostředním styku se studenty, s jejich hostitelskými rodinami a se školami.

Mnohaleté zkušenosti zcela přesvědčivě dokazují, že tento studijní program je pravděpodobně tou nejlepší životní investicí, kterou mohou rodiče pro své děti udělat. Je překvapivé, jak tento program děti změní. Většina z nich skutečnědospěje, najde sama sebe a rozvine v sobě vlastnosti jako je samostatnost, odvaha překonávat překážky, schopnost komunikovat v cizím prostředí, tedy vlastnosti, které jsou tak důležité pro další život.

Proces přihlášení do programu:

Kontaktuj nás pomocí našeho formuláře a domluv si s námi schůzku. Schůzky děláme osobně u nás v kanceláři v Praze, v Liberci, případně virtuálně přes Zoom či Skype. 

Na první schůzce či kontaktu probereme, jaký program je pro Tebe ten pravý a detaily celého procesu. Poté je třeba napsat test z angličtiny. Pro studium střední školy v USA je třeba si u nás napsat test ELTiS.

Dále je potřeba vyplnit přhlášku do programu, která má několik částí, se kterou Ti pomůže naše koordinátorka. 

Cena programu

Výběr pozice
s asistencí ATEP

Pro rok 2022

Školní rok (10 měsíců)

Registrační poplatek: 8000 CZK CZK
Programový poplatek: 7900 USD USD
 

Semetr (5 měsíců)

Registrační poplatek: 8000 CZK CZK
Programový poplatek: 7200 USD USD

Ceny zahrnují:

 • Zajištění kvalifikované hostitelské rodiny;

 • Ubytování a stravu (plná penze);

 • Studium na střední škole po dobu jednoho školního roku nebo jednoho

  semestru;

 • Dohled zástupců ASSE v místě pobytu studenta včetně spolupráce našeho

  zástupce v ČR

 • Komplexní zdravotní a úrazové pojištění za nemoc či úraz, pojištění osobního majetku, pojištění škod vzniklých třetím osobám, atd. 

 • pomoc s vyplněním a kompletací příhlášky
 • rezervace letenky
 • pomoc s vízovou administrativou 

Ceny nezahrnují:

 • Letenky z Prahy do místa cílového letiště a zpět
 • Kapesné (doporučujeme 300 USD/měsíc);
 • Poplatek za studijní vízum (Kanada - 125 CAD, USA - nyní 160 USD);Q;
 • Poplatek 220 USD (program v USA) vládě USA za zařazení studenta do systému Sevis;

Reference

 • Klára H.

  Washington, USA
  J1 High school školní rok 2017-2018

  Moje zkušenost:

  .
 • Tadeáš K.

  Florida, USA
  J1 High school školní rok 2018-2019

  Moje zkušenost:

  Dobrý den, tak jsem se už vrátil s Ameriky předevčírem. Přivítal jsem se s rodinou, už jsem zpátky zabydlený. Musím ale říct, že pobyt na Floridě byl úžasný. Moc jsem si to užil. Hlavně jsem ale našel novou rodinu, s kterou se udržuju v kontaktu a přál bych si, tam vrátit po maturitě. Chci Vám poděkovat za všechno co jste udělali pro mě. Upřímně cítím, že mě to posunulo někam dál!
 • Vilém K.

  South Dakota, USA
  J1 High School, školní rok 2017-2018

  Moje zkušenost:

  Můj rok v Americe byl opravdu skvělý zážitek. Poznal jsem spousty skvělých lidí a taky skutečný americký život. Škola nebyla příliš náročná, všichni byli velmi milí a vstřícní a brali ohledy na to, že neumím perfektně mluvit anglicky a snažili se mi pomoci kdykoliv to bylo možné. Super bylo, že mě vzali i do spousty kroužků, kde jsem mohl navázat více kontaktů. Hostující rodiče byly hrozně moc hodní, braly mě jako své vladtní dítě, trošku si mě i rozmazlovaly. Kontakt si udržuji jak s rodiči tak s kamarády a rozhodně plánuji se s nimi znovu setkat. Výměnný pobyt bych 100% doporučil a jsem moc rád, že mi to bylo umožněno.